گزارش تصویری حضور در نمایشگاه توانمندی های هیئت های مذهبی استان یزد

حسینیه سید محمدآقا یزد